Het Bestuur is vanaf december 2018 als volgt samengesteld:

Voorzitter en secretaris:
Dhr. J.M.C.N. Vissers
’t Schop 90
5061 DG Oisterwijk
Tel.: 013-5902241
Penningmeester:
Dhr. A. P. M. Geerts
De Wouwerd 33
5071 VZ Udenhout
Tel.: 013-5111092

Leden:

Mw. I. van Drunen
Mahlerstraat 119
5011 MB Tilburg
Tel. 013-8223305 / 06-21213007

Dhr. E.v.d. Krabben
Louis Couperusdreef 31
5051 GZ Goirle
Tel.: 013-5303371

Mw. Fr. van Ham
Berkdijksestraat 42
5025 VG TILBURG
Tel. 013-4683128

Kopijadres voor ‘t Niertje:

J. Vissers (zie bovenstaand adres)
E.mail: j.vissers18@ziggo.nl

Bij de Kamer van Koophandel te Tilburg staat Nierpatiënten Vereniging Tilburg in het handelsregister ingeschreven onder nummer: 40258224.