Het Bestuur is vanaf januari 2022 als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Mevrouw I. (Ireen) van Drunen
Tel. 013-8223305 / 06-21213007

Secretaris / Penningmeester:
De heer A. P. M. (Fons) Geerts
Tel.: 013-5111092

Bestuursleden:

De heer E. (Elie) van der Krabben
Tel.: 013-5303371

Mevrouw F. (Franka)van Ham
Tel. 013-4683128
Kopijadres voor 't Niertje:

NVT-Tilburg@ziggo.nl

Bij de Kamer van Koophandel te Tilburg staat Nierpatiënten Vereniging Tilburg in het handelsregister ingeschreven onder nummer: 40258224.