Nierpatiënten Vereniging Tilburg

De Nierpatiënten Vereniging Tilburg is voortgekomen uit de patiëntenraad van het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. Bij notariële akte d.d. 19 juli 1978 werd de DIALYSE VERENIGING TILBURG opgericht.

Men ging van start met 38 leden en 5 bestuursleden.In 2005 werd de naam gewijzigd in Nierpatiënten Vereniging Tilburg en vanaf dat moment kunnen ook chronisch nierpatiënten lid worden van onze vereniging. Sindsdien is het ledenaantal gestaag gegroeid.

Door periodiek overleg met het management van de Dialyseafdeling van het ETZ (locatie Elisabeth) ziekenhuis te Tilburg, tracht het Bestuur van Nierpatiënten Vereniging Tilburg de belangen van haar leden optimaal te behartigen. Ook op het sociale vlak is Nierpatiënten Vereniging Tilburg actief en komt daardoor zijn statutaire verplichtingen na.

Het bestuur van onze vereniging hoopt uw belangstelling te hebben gewekt. Lees zeker de volgende bladzijden. Hier treft u verdere informatie van onze vereniging aan die, naar wij hopen, u zal doen besluiten lid te worden van NIERPATIENTEN VERENIGING TILBURG.

Het bestuur