Activiteiten (met name bijeenkomsten) - allen in het kader van lotgenotencontact - vangen in de regel aan om 14.00 uur en eindigen rond 19.00 uur.
Als u lid van onze vereniging bent ontvangt u vooraf altijd een uitnodiging.
Iedere bijeenkomst, behoudens de barbecue, vindt vooralsnog plaats in De Commanderie.


Agenda Nierpatiënten Vereniging Tilburg 2023

Voor wat betreft de lotgenotencontacten kunt u rekening houden met activiteiten op:

21 mei 2023 Busreis

24 september 2023 o.a. Ledenvergadering

17 december 2023

Basis Goodwill Fonds

20 juni 2023 Busreis, uitnodiging volgt

Nationaal Donor Monument

17 juni 2023 TransplantERENdag

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)


20 mei 2023 Wandeling voor nierpatiënten"

27 mei 2023 Samen sterk (fysieke bijeenkomst)

3 juni 2023 Nefrotisch syndroom bij volwassenen en kinderen

17 juni 2023 Het eerste jaar na transplantatie

Sommige bijeenkomsten zijn hybride:
dat wil zeggen zowel via internet alsook fysiek

Voor meer informatie ga naar: Agenda NVN